🔥 Samma Sati

Disclaimer

Ademwerk kan leiden tot diepe ontspanning en inzichten, maar het kan ook intense fysieke en emotionele spanningen veroorzaken. Wees je ervan bewust dat ademsessies kunnen leiden tot:

Contra-indicaties

Neem bij de volgende contra-indicaties contact op voordat je een afspraak maakt voor hyperventilatie ademwerk:

Vrijwaring van aansprakelijkheid

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen fysieke, emotionele en mentale welzijn. Als ademcoach ben ik geen arts en neem ik geen verantwoordelijkheid voor blessures die kunnen ontstaan door deelname aan ademsessies. Door een sessie of workshop te boeken, accepteer je de volgende vrijwaring:

"Ik ben open en eerlijk over mijn contra-indicaties als ik een sessie onderga of deelneem aan een workshop bij Samma Sati. Ik begrijp dat als ik medicijnen gebruik of medische aandoeningen heb, ik de begeleider(s) hiervan op de hoogte moet stellen. Ik verklaar dat ik een gezondheidsprofessional heb geraadpleegd met betrekking tot een fysieke, mentale of emotionele aandoening die mijn beoordelingsvermogen zou kunnen verstoren of mijn gezondheid op enige wijze zou kunnen beïnvloeden tijdens of na alle sessie(s). Ik begrijp en erken dat ik verantwoordelijk ben voor het raadplegen van mijn zorgverlener of arts in het geval ik een gezondheidsprobleem heb of vermoed te hebben. Ik begrijp en erken dat ik volledig verantwoordelijk ben voor alle risico’s, verwondingen of schade, bekend of onbekend, die kunnen optreden als gevolg van mijn deelname, en doe hierbij afstand van en ontsla Samma Sati van elke claim, eis of actie van welke dan ook die voortkomen uit of verband houden met mijn deelname aan een programma of sessies."

Waarschuwing: voer nooit ademwerk uit in het water (zoals in een bad of tijdens het zwemmen), tijdens het besturen van een voertuig of andere situaties waar het verlies van bewustzijn gevaarlijke situaties kan opleveren.